CERAMISCH CO VAN GUANGXI BEILIU ZIYANG, .LTD

hoge vervaardiging en de uitvoer - kwaliteit Porcelainware 

 

 

 

Thuis
Producten
Over ons
Fabrieksreis
Kwaliteitscontrole
Contacteer ons
Vraag een offerte aan
Thuis Nieuws

DE EUROPESE COMMISSIE

Van goede kwaliteit Ronde Vaatwerkreeksen voor verkoop
Van goede kwaliteit Ronde Vaatwerkreeksen voor verkoop
Deze dingen gebeuren – en wij weten u ZEER hard voor ons hebt geprobeerd. weet dat u een goede partner voor deze lijn bent – zo allen is goed.

—— Beck.c

Ik vergeet u niet. Voor de antidumpingsbelasting, denk ik niet het zal worden geannuleerd. als zo, kom ik u met Franse champagne zien.

—— F.K

Ik ben online Chatten Nu
Bedrijf Nieuws

DE EUROPESE COMMISSIE

                                PROCEDURES MET BETREKKING TOT DE IMPLEMENTATIE VAN GEMEENSCHAPPELIJK
                                                                      COMMERCIEEL BELEID
                                                                 DE EUROPESE COMMISSIE


Bericht van initiatie van een vervaldagoverzicht van de antidumpingmaatregelen van toepassing op de invoer van
ceramisch vaatwerk en keukengerei uit de Volksrepubliek China
(2018/C 167/06)


Na de publicatie van een Bericht van dreigende vervaldag (1) van de antidumpingmaatregelen van kracht op de invoer van


ceramisch vaatwerk en keukengerei uit de Volksrepubliek China (het ‚betrokken land‘), de Europeaan


De Commissie (de ‚Commissie‘) heeft een verzoek om overzicht overeenkomstig Artikel 11(2) van Verordening (de EU) ontvangen


2016/1036 van het Europees Parlement en van de Raad van 8 Juni 2016 op bescherming tegen invoeren met dumping van


de leden van landen niet van Europese Unie (2) (de ‚Basisverordening‘).


1. Verzoek om overzicht
Het verzoek werd ingediend op 16 Februari 2018 door FEPF – Europese Federatie voor lijst-en Ornamentalware (‚
applicant) het vertegenwoordigen van meer dan 30% van de totale Unie productie van ceramisch vaatwerk en keukengerei.


2. Product onder overzicht
Het product onderworpen aan dit overzicht is ceramisch vaatwerk en keukengerei, exclusief ceramische specerij of kruidmolens
en hun ceramische malende delen, ceramische koffiemolens, ceramische messenslijpers, ceramische slijpers, ceramische keuken
hulpmiddelen die voor knipsel, het malen, het raspen, het snijden, het schaven en het pellen, en cordieriet ceramische pizza-stenen van moeten worden gebruikt
een soort die voor bakselpizza of brood die wordt gebruikt, momenteel binnen Code CN ex 6911 10 vallen 00, ex 6912 00 21, ex 6912 00 23,
ex 6912 00 25 en ex 6912 00 29 (TARIC codes 6911 10 00 90, 6912 00 21 11, 6912 00 21 91, 6912 00 23 10,
6912 00 25 10 en 6912 00 29 10), en voortkomend in de Volksrepubliek China (het ‚product onder overzicht‘).


3. Bestaande maatregelen
De maatregelen momenteel van kracht zijn een definitief antidumpingrecht dat door raadsuitvoeringsverordening (de EU) wordt opgelegd
Nr 412/2013 (3).


4. Gronden voor het overzicht
Het verzoek is gebaseerd omdat de vervaldag van de maatregelen waarschijnlijk in voortzetting van stortplaats zullen resulteren
ing en een voortzetting of een herhaling van verwonding aan de Unie industrie.
4.1. Bewering van waarschijnlijkheid van voortzetting van het dumpen
De kandidaat beweerde dat het niet aangewezen is om binnenlandse prijzen en kosten in het betrokken te gebruiken land wegens
bestaan van significante vervormingen in de zin van punt (b) van Artikel 2 (6a) van de Basisverordening.
(1) PB C 268, 12.8.2017, p. 5.
(2) PB L 131, 15.5.2013, p. 1.
(3) de Raad Uitvoeringsverordening (de EU) Nr 412/2013 van 13 die Mei 2013 een definitief antidumpingrecht opleggen en defini verzamelen
tively legde het voorlopige recht aan de invoer van ceramisch vaatwerk en keukengerei op uit de Volksrepubliek China
(PB L 131, 15.5.2013, p. 1).
C 167/6 ENGELS Publicatieblad van de Europese Unie 15.5.2018
Om de beweringen van significante vervormingen te substantiëren, verwees de kandidaat naar een onderzoekrapport gedateerd 9 November
2017 om de specifieke marktomstandigheden in de lijst en van de keukengereikeramiek industrie in het land te beschrijven bedriegt
cerned. Het rapport bevat bewijsmateriaal van beduidend vervormende betrokkenheid van de Staat door diverse plannen en pro
grammen. Het rapport bevat ook bewijsmateriaal van financiële voordelen en aftrek met betrekking tot innovatie, de uitvoer, land,
kapitaal en arbeid voor de productie van het product onder overzicht.
De kandidaat verwees ook naar het de Commissie personeels werkdocument gedateerd 20 December 2017, titelde ‚Rapport over
Significante Vervormingen in de Economie van de VRC voor (1) van de handelsbeschermende onderzoeken, beschrijven
specifieke marktomstandigheden in het land betrokken en, in het bijzonder, de marktvervormingen voor de ceramische sector,
elektriciteit, en grondstoffen.
Dientengevolge, gezien Artikel 2 (6a) van de Basisverordening, is de bewering van voortzetting van het dumpen gebaseerd op
een vergelijking van een samengestelde normale waarde op basis van productiekosten en verkoop die op onvervormde prijzen wijzen of
benchmarks in een aangewezen representatief land, met de onder exportprijs (op niveau franco fabriek) van het product
overzicht van het betrokken land wanneer verkocht voor de uitvoer naar de Unie. Op die basis, de berekende dumpingmarges
zijn significant voor het betrokken land.
Gezien de beschikbare informatie, is de Commissie van mening dat er voldoende bewijsmateriaal overeenkomstig Artikel 5(9) is
van de Basisverordening die neigen aan te tonen dat, wegens significante vervormingen die prijzen en kosten, het gebruik beïnvloeden van koepels
de de ticprijzen en kosten in het betrokken land zijn ongepast, waarbij de initiatie van een onderzoek op wordt gerechtvaardigd
basis van Artikel 2 (6a) van de Basisverordening.
4.2. Bewering van waarschijnlijkheid van voortzetting of herhaling van verwonding
De kandidaat beweert waarschijnlijkheid van voortzetting van verwonding. De kandidaat leverde bewijs die invoeren met dumping aan
De Unie van het product onder overzicht van het betrokken land is significant in absolute termen en binnen gebleven
termijnen van marktaandelen die de Chinese invoerende producenten toestaan om hun machtspositie in de Unie te handhaven
markt en het houden van de de EU-producenten in een breekbare situatie.
De kandidaat beweert ook waarschijnlijkheid van herhaling van verwonding. In dit opzicht, heeft de kandidaat ook bewijs geleverd
dat, indien de maatregelen om worden toegestaan te verstrijken, het huidige de invoerniveau van het product onder overzicht van het land bedriegt
cerned aan de Unie zal waarschijnlijk wegens (i) het bestaan van ongebruikte capaciteit uitvoerende producenten in verhogen
betrokken land en (ii) de aantrekkelijkheid van de Unie markt in termen van volume en prijzen. Bij gebrek aan
de maatregelen, zouden Chinese exportprijzen op een niveau genoeg laag zijn om de Unie industrie te verwonden.
Bovendien beweert de kandidaat dat om het even welke wezenlijke verhoging van de invoer aan gedumpte prijzen van het betrokken land
zullen waarschijnlijk verdere verwonding aan de Unie industrie veroorzaken indien de maatregelen om worden toegestaan te verstrijken.


5. Procedure
Hebben bepaaldd, na het raadplegen van het Comité opgezet bij Artikel 15(1) van de Basisverordening, voldoende dat
bewijsmateriaal er bestaat om de initiatie van een vervaldagoverzicht te rechtvaardigen, stelt de Commissie hierbij een overzicht overeenkomstig in werking
Artikel 11(2) van de Basisverordening.
Het vervaldagoverzicht zal bepalen of de vervaldag van de maatregelen waarschijnlijk tot een voortzetting van stortplaats zullen leiden
ing van het product onder overzicht uit het land betrokken en een voortzetting of een herhaling van verwonding aan
Unie de industrie.
5.1. Overwogen onderzoektijdvak en periode
Het onderzoek van een voortzetting van het dumpen zal de periode vanaf 1 April 2017 tot 31 Maart 2018 behandelen (het ‚overzicht
onderzoek period). Het onderzoek van tendensen relevant voor de beoordeling van de waarschijnlijkheid van een voortzetting of
de herhaling van verwonding zal de periode vanaf 1 Januari 2014 aan het eind van de onderzoekperiode behandelen (de ‚periode
considered).
5.2. Procedure voor de bepaling van een waarschijnlijkheid van voortzetting van het dumpen
In een vervaldagoverzicht, onderzoekt de Commissie de uitvoer die aan tot de Unie in het onderzoektijdvak werd gemaakt
en, ongeacht de uitvoer naar de Unie, overweegt of de situatie van de bedrijven producerend en verkopend
het product onder overzicht in het betrokken land is dusdanig dat de uitvoer aan gedumpte prijzen naar de Unie aan waarschijnlijk zou zijn
ga verder of kom terug als de maatregelen verlopen.
(1) SWD (2017) 483 final/2 beschikbaar bij: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf.
15.5.2018 ENGELS Publicatieblad van de Europese Unie C 167/7
Daarom alle producenten van het product onder overzicht van het land betrokken, ongeacht al dan niet zij
uitgevoerd (1) het product onder overzicht naar de Unie in het onderzoektijdvak, worden verzocht om aan deel te nemen
De Commissie onderzoek.
5.2.1. Onderzoekende producenten in het betrokken land
Gezien het potentieel grote aantal producenten in het land betrokken in kwestie in dit vervaldagoverzicht en binnen
de orde om het onderzoek binnen de statutaire tijdslimieten te voltooien, de Commissie kan de producenten beperken om te zijn
onderzocht aan een redelijk aantal door een steekproef (dit proces wordt ook bedoeld als ‚bemonstering‘) te selecteren. De bemonstering
zal overeenkomstig Artikel 17 van de Basisverordening worden uitgevoerd.
Om de Commissie toe te laten om te besluiten of de bemonstering noodzakelijk, en of zo, is om een steekproef, alle producenten te selecteren,
of vertegenwoordigers die op hun naam, met inbegrip van degenen handelen die niet in het onderzoek samenwerkten dat tot leidt
de maatregelen onderworpen aan dit overzicht, worden hierbij verzocht om aan de Commissie te laten weten. Die partijen hebben
om dit binnen 15 dagen na de datum van bekendmaking van dit Bericht in het Publicatieblad van de Europese Unie te doen, tenzij
anders gespecificeerd, door de Commissie van de informatie te voorzien over hun bedrijf (IES) gevraagd in Bijlage I bij
dit Bericht.
om de informatie te verkrijgen het voor de selectie van de steekproef van producenten noodzakelijk acht, zal de Commissie
contacteer ook de autoriteiten van het betrokken land en kan om het even welke bekende verenigingen van producenten contacteren.
Alle belanghebbende partijen die een andere relevante informatie betreffende de selectie van de steekproef wensen voor te leggen, het uitsluiten
de hierboven gevraagde informatie, moet dit binnen 21 dagen na de publicatie van dit Bericht in het Publicatieblad van doen
Europese Unie, tenzij anders gespecificeerd.
Als een steekproef noodzakelijk is, zullen de producenten worden geselecteerd gebaseerd op het grootste representatieve productievolume, verkoop of
de uitvoer die redelijk binnen de beschikbare tijd kan worden onderzocht. Alle bekende producenten, de autoriteiten van
betrokken het land en de verenigingen van producenten zullen door de Commissie, via de autoriteiten van het land worden op de hoogte gebracht
betrokken indien nodig, van de bedrijven selecteerde om in de steekproef te zijn.
om de informatie te verkrijgen acht het voor zijn onderzoek met betrekking tot producenten, de Commissie noodzakelijk
vragenlijsten naar de producenten selecteerde om in de steekproef, aan om het even welke bekende vereniging van producenten en aan te zijn zal verzenden
autoriteiten van het betrokken land.
Alle producenten selecteerden om in de steekproef te zijn zullen moeten een voltooide vragenlijst binnen 37 dagen vanaf de datum voorleggen
van bericht van de steekproefselectie, tenzij anders gespecificeerd.
Onverminderd de mogelijke toepassing van Artikel 18 van de Basisverordening, bedrijven die akkoord zijn gegaan met hun
de mogelijke opneming in de steekproef maar niet geselecteerd=wordt= om in de steekproef te zijn zal worden nagedacht om samen te werken (‚niet
bemonsterde samenwerkende producenten).
5.2.2. Extra procedure met betrekking tot het betrokken land
Overeenkomstig punt (e) van Artikel 2 (6a), zal de Commissie, kort na initiatie door middel van een nota aan het dossier
voor inspectie door belanghebbende partijen, informeer partijen aan het onderzoek over de relevante bronnen die het bedoelt te gebruiken
voor het bepalen van normale waarde overeenkomstig Artikel 2 (6a) van de Basisverordening. Dit zal allen behandelen
bronnen, met inbegrip van de selectie van een aangewezen representatief derde land waar aangewezen. Partijen aan investi
gation zal 10 dagen aan commentaar van de datum worden gegeven waarop die nota aan het dossier voor inspectie door inter wordt toegevoegd
ested partijen. Volgens de informatie beschikbaar aan de Commissie, is een mogelijk representatief derde land
Brazilië. Met het doel het aangewezen representatieve derde land definitief te selecteren, zal de Commissie onderzoeken
of er een gelijkaardig niveau van economische ontwikkeling als uitvoerend land is, of er productie is en
verkoop van het product onder overzicht en of de relevante gegevens dadelijk beschikbaar zijn. Waar er meer dan één zulke zijn
het land, voorkeur zal worden gegeven, waar aangewezen, aan landen met een passend niveau van sociaal en milieu
bescherming.
Met betrekking tot de relevante bronnen, nodigt de Commissie alle producenten in het betrokken land uit om te verstrekken
informatie gevraagde in Bijlage III bij dit Bericht binnen 15 dagen na de datum van bekendmaking van dit Bericht in de Ambtenaar
Dagboek van de Europese Unie.
om de informatie te verkrijgen acht het voor zijn onderzoek met betrekking tot zogenaamde significante distor noodzakelijk
tions in de zin van punt (b) van Artikel 2 (6a) van de Basisverordening, zal de Commissie ook een vraag verzenden
naire aan de Overheid van het betrokken land.
(1) een producent is om het even welk bedrijf in het betrokken land dat het product onder overzicht, met inbegrip van om het even welk van zijn verwante compa produceert
nies betrokken bij de productie, de nationale verkoop of de uitvoer van het product onder overzicht.
C 167/8 ENGELS Publicatieblad van de Europese Unie 15.5.2018
Behoudens de bepalingen van dit Bericht, worden alle belanghebbende partijen hierbij verzocht om hun meningen te laten weten, voorleggen
de informatie en verstrekt bewijsmateriaal betreffende de toepassing van Artikel 2 (6a) van de Basisverordening.
Tenzij anders gespecificeerd, moeten dergelijk informatie en bewijsmateriaal de Commissie binnen 37 dagen na bereiken
de datum van bekendmaking van dit Bericht in het Publicatieblad van de Europese Unie.
5.2.3. Onderzoekende onafhankelijke importeurs (1) (2)
Onafhankelijke importeurs van het product onder overzicht van het land betrokken aan de Unie, met inbegrip van die die niet
werk in het onderzoek samen dat tot de maatregelen van kracht leidt, om aan dit onderzoek verzocht deel te nemen.
Gezien het potentieel grote aantal onafhankelijke importeurs betrokken bij dit vervaldagoverzicht en om te voltooien
het onderzoek binnen de statutaire tijdslimieten, de Commissie kan tot een redelijk aantal niet verwant beperken
importeurs die zullen worden onderzocht door een steekproef (dit proces wordt ook bedoeld als ‚bemonstering‘) te selecteren. De bemonstering zal
wordt uitgevoerd overeenkomstig Artikel 17 van de Basisverordening.
Om de Commissie toe te laten om te besluiten of de bemonstering noodzakelijk en, als zo, is om een steekproef, niet verwant allen te selecteren
importeurs, of vertegenwoordigers die op hun naam, met inbegrip van degenen handelen die niet in het onderzoekslood samenwerkten
ing aan de maatregelen onderworpen aan het huidige overzicht, hierbij worden verzocht om aan de Commissie te laten weten.
Die partijen moeten dit binnen 15 dagen na de datum van bekendmaking van dit Bericht in het Publicatieblad van de Europeaan doen
Unie, tenzij anders gespecificeerd, door de Commissie van de informatie te voorzien over hun gevraagd bedrijf (IES)
in Bijlage II bij dit Bericht.
om informatie te verkrijgen acht het voor de selectie van de steekproef van onafhankelijke importeurs noodzakelijk, Commis
sion kan om het even welke bekende verenigingen van importeurs ook contacteren.
Alle belanghebbende partijen die een andere relevante informatie betreffende de selectie van de steekproef wensen voor te leggen, het uitsluiten
de hierboven gevraagde informatie, moet dit binnen 21 dagen na de publicatie van dit Bericht in het Publicatieblad van doen
Europese Unie, tenzij anders gespecificeerd.
Als een steekproef noodzakelijk is, kunnen de importeurs worden geselecteerd gebaseerd op het grootste representatieve verkoopvolume van de prik
uct onder overzicht in de Unie die redelijk binnen de beschikbare tijd kan worden onderzocht. Al bekende niet verwant
de importeurs en de verenigingen van importeurs zullen door de Commissie van de bedrijven worden op de hoogte gebracht selecteerden om in te zijn
steekproef.
om de informatie te verkrijgen het voor zijn onderzoek noodzakelijk acht, zal de Commissie vragenlijsten naar verzenden
de bemonsterde onafhankelijke importeurs en aan om het even welke bekende vereniging van importeurs. Die partijen moeten voltooid voorleggen
vragenlijst binnen 37 dagen vanaf de datum van de bekendmaking van de steekproefselectie, tenzij anders gespecificeerd.
5.3. Procedure voor de bepaling van een waarschijnlijkheid van een voortzetting of een herhaling van verwonding
Om vast te stellen of er een waarschijnlijkheid van een voortzetting of een herhaling van verwonding aan de Unie industrie, Unie is
de producenten van het product onder overzicht worden verzocht om aan het de Commissie onderzoek deel te nemen.
(1) slechts importeurs kunnen de met betrekking niet tot producenten worden bemonsterd. De importeurs die met producenten verwant zijn moeten Bijlage I bij invullen
vragenlijst voor deze uitvoerende producenten. Overeenkomstig Artikel 127 van de Commissie Uitvoeringsverordening (de EU)
2015/2447 van 24 die November 2015 gedetailleerde regels om bepaalde bepalingen van Verordening (de EU) bepaalt Nr 952/2013 ten uitvoer te leggen
van het Europees Parlement en van de Raad die het Unie Douanewetboek bepaalt, zullen twee personen worden geacht om worden met elkaar in verband gebracht als:
(a) zij zijn ambtenaren of directeuren van de zaken van andere persoon; (b) zij zijn juridisch erkende partners in zaken; (c) zij zijn
werkgever en werknemer; (d) een derde partij bezit direct of indirect, controleert of houdt 5% of meer van de opmerkelijke stemmingsvoorraad of
aandelen beiden; (e) één van hen controleert direct of indirect andere; (f) beiden worden direct of indirect langs gecontroleerd
een derde persoon; (G) direct of indirect controleren zij samen een derde persoon; of (h) zij zijn lid van dezelfde familie (PB L 343,
29.12.2015, p. 558). De personen zullen worden geacht om lid van dezelfde familie te zijn slechts als zij zich in om het even welke volgend bevinden
verhoudingen aan elkaar: (i) echtgenoot en vrouw, (ii) ouder en kind, (iii) broer en zuster (hetzij door geheel of half bloed),
(iv) grootouder en kleinkind, (v) oom of tante en neef of nicht, (vi) ouder-in-wet en schoonzoon of schoondochter,
(vii) zwager en schoonzuster. Overeenkomstig Artikel 5(4) van Verordening (de EU) Nr 952/2013 van het Europees Parlement en
van de Raad die het Unie Douanewetboek bepaalt, de ‚persoon‘ bedoelt een natuurlijke persoon, een rechtspersoon, en om het even welke vereniging van personen
welke geen rechtspersoon is maar wat in het kader van Unie of nationale wet zoals hebbend de capaciteit om rechtshandelingen uit te voeren wordt erkend
(PB L 269, 10.10.2013, p. 1).
(2) de gegevens die door onafhankelijke importeurs worden verstrekt kunnen ook met betrekking tot aspecten van dit onderzoek buiten de bepaling van worden gebruikt
het dumpen.
15.5.2018 ENGELS Publicatieblad van de Europese Unie C 167/9
5.3.1. Onderzoekende Unie producenten
Gezien het grote aantal Unie producenten betrokken bij dit vervaldagoverzicht en om investiga te voltooien
tion binnen de statutaire tijdslimieten, heeft de Commissie beslist tot een redelijk aantal de Unie producenten te beperken
dat zal worden onderzocht door een steekproef (dit proces wordt ook bedoeld als ‚bemonstering‘) te selecteren. De bemonstering wordt uitgevoerd
overeenkomstig Artikel 17 van de Basisverordening.
De Commissie heeft voorlopig een steekproef van Unie producenten geselecteerd. De details kunnen in het dossier voor inspectie worden gevonden
door belanghebbende partijen. De belanghebbende partijen worden hierbij verzocht om het dossier te raadplegen (voor dit zouden zij Commis moeten as.B contacteren
sion gebruikend de contactdetails die in sectie 5.7 worden verstrekt hieronder). Andere Unie producenten, of vertegenwoordigers die op hun handelen
naam, met inbegrip van Unie producenten die niet in het onderzoek samenwerkten dat tot de maatregelen van kracht, dat leidt
ben van mening dat er redenen zijn waarom zij in de steekproef zouden moeten worden omvat moeten de Commissie binnen contacteren
15 dagen van de datum van bekendmaking van dit Bericht in het Publicatieblad van de Europese Unie.
Alle belanghebbende partijen die een andere relevante informatie betreffende de selectie van de steekproef wensen voor te leggen moeten dit doen
binnen 21 dagen na de publicatie van dit Bericht in het Publicatieblad van de Europese Unie, tenzij anders gespecificeerd.
Alle bekende Unie producenten en/of verenigingen van Unie producenten zullen door de Commissie van compa worden op de hoogte gebracht
nies definitief geselecteerd om in de steekproef te zijn.
om de informatie te verkrijgen het voor zijn onderzoek noodzakelijk acht, zal de Commissie vragenlijsten naar verzenden
de bemonsterde Unie producenten en aan om het even welke bekende verenigingen van Unie producenten. Die partijen moeten voorleggen
een voltooide vragenlijst binnen 37 dagen vanaf de datum van de bekendmaking van de steekproefselectie, tenzij anders
gespecificeerd.
5.4. Procedure voor de beoordeling van Unie belang
Indien de waarschijnlijkheid van voortzetting of de herhaling van het dumpen en verwonding wordt bevestigd, zal een besluit worden genomen,
overeenkomstig Artikel 21 van de Basisverordening, over de vraag of het handhaven van de antidumpingmaatregelen niet zou zijn
tegen de Unie rente. Unie producenten, importeurs en hun representatieve verenigingen, gebruikers en hun representa
tive worden de verenigingen, en de representatieve consumentenorganisaties verzocht om binnen 15 dagen na te laten weten
de datum van bekendmaking van dit Bericht in het Publicatieblad van de Europese Unie, tenzij anders gespecificeerd.
neem aan het onderzoek deel, moeten de representatieve consumentenorganisaties, binnen dezelfde doden aantonen
lijn, dat er een objectief verband tussen hun activiteiten en product herzien wordt.
De partijen die zich binnen de 15 dagenuiterste termijn laten weten kunnen de Commissie van informatie voorzien over
Unie rente binnen 37 dagen na de datum van bekendmaking van dit Bericht in het Publicatieblad van de Europese Unie, tenzij
anders gespecificeerd. Die informatie kan worden verstrekt of in een vrij formaat of door een vragenlijst pre te voltooien
geknipt door de Commissie. In elk geval, zal de informatie die overeenkomstig Artikel 21 wordt voorgelegd slechts in acht genomen worden als
gesteund door feitelijk bewijsmateriaal op het tijdstip van voorlegging.
5.5. Andere geschreven voorlegging
Behoudens de bepalingen van dit Bericht, worden alle belanghebbende partijen hierbij verzocht om hun meningen te laten weten, voorleggen
de informatie en verstrekt bewijsmateriaal.
Tenzij anders gespecificeerd, moeten dergelijk informatie en bewijsmateriaal de Commissie binnen 37 dagen na bereiken
de datum van bekendmaking van dit Bericht in het Publicatieblad van de Europese Unie.
5.6. Mogelijkheid dat door de de Commissie onderzoeksdiensten moet worden gehoord
Alle belanghebbende partijen kunnen verzoeken om door de de Commissie onderzoeksdiensten worden gehoord. Om het even welk te horen verzoek moet
gemaakt schriftelijk en moet wordt de redenen voor het verzoek specificeren. Voor hoorzittingen over kwesties betreffende de eerste fase van
het onderzoek het verzoek binnen 15 dagen na de datum van bekendmaking van dit Bericht in de Ambtenaar moet worden voorgelegd
Dagboek van de Europese Unie. Daarna, moet een te horen verzoek binnen de specifieke uiterste termijnen worden voorgelegd die door worden geplaatst
De Commissie in zijn communicatie met de partijen.
5.7. Instructies voor het maken van geschreven voorlegging en het verzenden van voltooide vragenlijsten en correspondentie
De informatie die aan de Commissie voor handelsbeschermende onderzoeken wordt voorgelegd zal van auteursrechten vrij zijn.
Belanghebbende partijen, alvorens aan de de de Commissie informatie en/of gegevens voor te leggen die aan derde partijexemplaar onderworpen zijn
de rechten, moeten om specifieke toestemming die aan de auteursrechthouder verzoeken uitdrukkelijk a) de Commissie toestaat om infor te gebruiken
mation en gegevens voor deze het handelsbeschermende te werk gaan en B) om te verstrekken de informatie en/of gegevens aan
belanghebbende partijen aan dit onderzoek in een vorm die hen toestaat om hun rechten van defensie uit te oefenen.
C 167/10 ENGELS Publicatieblad van de Europese Unie 15.5.2018
Alle geschreven voorlegging, met inbegrip van de informatie gevraagde in dit Bericht, voltooide vragenlijsten en correspon
dence die door belanghebbende partijen wordt verstrekt waarvoor de vertrouwelijke behandeling wordt gevraagd zal ‚Beperkte‘ (1) worden geëtiketteerd. Partijen
voorleggend informatie in de loop van dit onderzoek worden verzocht om hun verzoek om vertrouwelijke behandeling te redeneren.
De belanghebbende partijen die ‚Beperkte‘ informatie verstrekken moeten niet-confidentiële samenvattingen leveren van het overeenkomstig
Artikel 19(2) van de Basisverordening, die ‚voor inspectie door belanghebbende partijen‘ zal worden geëtiketteerd. Die samenvattingen moeten
ben voldoende gedetailleerd om een redelijk inzicht in de substantie van de informatie toe te laten die in confi wordt voorgelegd
dence. Als een partij die vertrouwelijke informatie verstrekt er niet in slaagt om goede oorzaak voor een vertrouwelijk behandelingsverzoek te tonen of
levert geen niet-confidentiële samenvatting van het in het gevraagde formaat en de kwaliteit, de Commissie kan negeren
dergelijke informatie tenzij men kan naar genoegen aantonen van geschikte bronnen dat de informatie correct is.
De belanghebbende partijen worden verzocht om alle voorlegging en verzoeken per e-mail met inbegrip van afgetaste volmachten in te dienen en
certificatiebladen, met uitzondering van omvangrijke antwoorden die op een CD-rom of een DVD zullen met de hand worden voorgelegd
of aangetekend. Door e-mail te gebruiken, drukken de belanghebbende partijen hun instemming met de regels van toepassing op elektronisch uit
voorlegging in het document ‚CORRESPONDENTIE MET de EUROPESE COMMISSIE IN HANDEL
DEFENSIEcomputer-aided software engineering die op de website van het Directoraat-generaal voor Handel worden gepubliceerd: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/
2011/june/tradoc_148003.pdf de belanghebbende partijen moeten op hun naam, adres, telefoon en een geldige e-mail wijzen
adres en zij zouden moeten ervoor zorgen dat het verstrekte e-mailadres goed werkende officiële zaken e-mail is die worden gecontroleerd
op een dagelijkse basis. Zodra de contactdetails worden verstrekt, zal de Commissie met belanghebbende partijen per e-mail communiceren
slechts, tenzij zij uitdrukkelijk verzoeken om alle documenten van de Commissie op een andere manier van mededeling te ontvangen
of tenzij de aard van het te verzenden document het gebruik van een aangetekend poststuk vereist. Voor verdere regels en informatie
betreffende correspondentie met de Commissie met inbegrip van principes die op voorlegging per interessante e-mail van toepassing zijn,
de partijen zouden de communicatie instructies belanghebbende partijen moeten raadplegen hierboven worden verwezen die naar.
De Commissie adres voor correspondentie:
De Europese Commissie
Directoraat-generaal Handel
Directoraat H
Bureau: KLUSJE 04/039
1049 Brussel/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
E-mail: TRADE-R687-TABLEWARE-DUMPING@ec.europa.eu
TRADE-R687-TABLEWARE-INJURY@ec.europa.eu


6. Non-cooperation
In gevallen waarbij om het even welke belanghebbende partij toegang tot weigert of niet de noodzakelijke informatie binnen de tijd verstrekt
de grenzen, of belemmert beduidend het onderzoek, bevindingen, bevestigend of negatief, kan op basis van feiten worden gemaakt
beschikbaar, overeenkomstig Artikel 18 van de Basisverordening.
Waar men vindt dat om het even welke belanghebbende partij valse of misleidende inlichtingen heeft verstrekt, kan de informatie zijn disre
garded en het gebruik kan van beschikbare feiten worden gemaakt.
Als een belanghebbende partij niet samenwerkt of slechts gedeeltelijk samenwerkt en de bevindingen zijn daarom gebaseerd op beschikbare feiten
overeenkomstig Artikel 18 van de Basisverordening, kan het resultaat aan die partij minder gunstig zijn dan als het had
samengewerkt.
Het nalaten zal om een geautomatiseerde reactie te geven geacht worden om geen non-cooperation te vormen, op voorwaarde dat geinteresseerd
de partij toont aan dat het voorstellen van de reactie als gevraagd in een onredelijke extra last of onredelijk zou resulteren
extra kosten. De belanghebbende partij zou de Commissie onmiddellijk moeten aan contacteren.


7. Raadadviseur-auditeur
De belanghebbende partijen kunnen om de interventie van de Raadadviseur-auditeur in handelswerkzaamheden verzoeken. De raadadviseur-auditeurhandelingen zoals
een interface tussen de belanghebbende partijen en de de Commissie onderzoeksdiensten. De raadadviseur-auditeuroverzichten
verzoeken om toegang tot het dossier, geschillen betreffende de vertrouwelijkheid van documenten, verzoeken voor uitbreiding van tijdslimieten
en verzoeken door te horen derde partijen. De raadadviseur-auditeur kan een hoorzitting met individuele geinteresseerd organiseren
partij en indirect om ervoor te zorgen dat de rechten van de belanghebbende partijen van defensie volledig worden uitgeoefend.
(1) een ‚Beperkt‘ document is een document dat overeenkomstig Artikel 19 van de Basisverordening en Artikel 6 van als vertrouwelijk wordt beschouwd
de WTO Overeenkomst bij de Tenuitvoerlegging van Artikel VI van GATT 1994 (Antidumpingovereenkomst). Het is ook een beschermd document
overeenkomstig Artikel 4 van Verordening (eg) Nr 1049/2001 van het Europees Parlement en van de Raad (PB L 145, 31.5.2001, p. 43).
15.5.2018 ENGELS Publicatieblad van de Europese Unie C 167/11
Een verzoek om een hoorzitting met de Raadadviseur-auditeur zou schriftelijk moeten worden ingediend en zou de redenen voor moeten specificeren
verzoek. Voor hoorzittingen over kwesties betreffende de eerste fase van het onderzoek moet het verzoek binnen worden voorgelegd
15 dagen van de datum van bekendmaking van dit Bericht in het Publicatieblad van de Europese Unie.
Voor verdere informatie en contactdetails kunnen de interessante partijen de webpagina's van de Raadadviseur-auditeur over DG raadplegen
De website van de handel: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/


8. Programma van het onderzoek
Het onderzoek zal, overeenkomstig Artikel 11(5) van de Basisverordening binnen 15 maanden na de datum van worden besloten
de publicatie van dit Bericht in het Publicatieblad van de Europese Unie.


9. Mogelijkheid om om een overzicht in het kader van Artikel 11(3) van de Basisverordening te verzoeken
Aangezien dit vervaldagoverzicht overeenkomstig de bepalingen van Artikel 11(2) van de Basisverordening in werking wordt gesteld, de bevindingen
zal daarvan niet leiden zal tot de bestaande maatregelen die maar leiden tot die maatregelen die worden gewijzigd of hoofd worden herroepen
tained overeenkomstig Artikel 11(6) van de Basisverordening.
Als om het even welke belanghebbende partij van mening is dat een overzicht van de maatregelen gerechtvaardigd is om voor de mogelijkheid toe te staan te wijzigen
de maatregelen, dat de partij om een overzicht overeenkomstig Artikel 11(3) van de Basisverordening kan verzoeken.
Partijen die om zulk een overzicht wensen te verzoeken, dat onafhankelijk van het binnen vermelde vervaldagoverzicht worden uitgevoerd
dit Bericht, kan de Commissie op het bovengenoemde adres contacteren.


10. Verwerking van persoonsgegevens
Om het even welke die persoonsgegevens in dit onderzoek worden verzameld zullen overeenkomstig Verordening (eg) Nr 45/2001 van worden behandeld
Het Europees Parlement en van de Raad van 18 December 2000 op de bescherming van individuen met betrekking tot
verwerking van persoonsgegevens door de Communautaire instellingen en de organismen en over het vrije verkeer van dergelijke gegevens (1).

Bartijd : 2018-05-28 08:04:50 >> Nieuwslijst
Contactgegevens
GUANGXI BEILIU ZIYANG CERAMIC CO,.LTD

Contactpersoon: Mrs. vicky

Tel.: 86-+86-775-6330698

Direct Stuur uw aanvraag naar ons (0 / 3000)